Muziek

Het mineurslied

Lied afkomstig uit: nr. 72H "Handboek voor den Soldaat Genietroepen" uit 1938.

1. Mineurslied  (orgineel genielied) 
Wij zijn de mineurs van Neerlands leger, 
Wij blijven trouw aan ’t Vaderland. 
De schop en helm zijn onz’ emblemen, 
Onz’ eenheid vormt de hechteste band. 
Bij ’t défilé, op de parade. 
Weet ieder als de trom gaat slaan : 
’t Zijn de mineurs, ’t zijn de mineurs, 
’t Zijn de mineurs, die daar zoo kranig gaan !   Bis

2. 1e Regiment
Zijn wij in Zeist om te kampeeren, 
Dan zijn wij in ons element. 
Met pikhouweel, de schop en hamer, 
Zijn onze jongens goed bekend ! 
En als de tijd daar is verstreken, 
Kost menig afscheid soms een traan; 
’t Zijn  de mineurs, ’t zijn de mineurs, 
’t Zijn  de mineurs, die weer naar huis te gaan !    Bis 
  

3. 2e Regiment
Wij leggen kabels uit en lijnen, 
De seindienst is een peuleschil. 
Bij Telegraaf- en Telefoondienst, 
Weet ied’re kerel wat hij wil. 
Wij zweren bij ,,punt-streep” van morse, 
’t Zijn de mineurs, ’t zijn de mineurs, 
’t Zijn de mineurs, die daar zoo kranig gaan !   Bis
   

4. 3e Regiment   
Wanneer de nacht is aangebroken, 
Doen wij met zoeklichten onzen plicht. 
Wij zwaaien langs de hemelbogen, 
De groote bundels  krachtig licht. 
De vlieger, dien wij dan beschijnen, 
Merkt dra het zwaar kanongedoem: 
’t Zijn de mineurs, ’t zijn de mineurs, 
’t Zijn de mineurs, die hem de das om doen !   Bis  

5.   
Met marschmuziek en wapp’rend vaandel, 
Valt ons marschje altijd licht. 
Het hoofd omhoog, ’t geweer aan de schouder, 
Marscheeren wij door ’t oude sticht. 
De heele stad komt naar ons kijken, 
Elke meisje blijft bewond’rend staan: 
’t Zijn de mineurs, ’t zijn de mineurs, 
’t Zijn de mineurs, die daar zoo kranig gaan !   Bis  

Tegenwoordige kent het Mineurslied een andere tekst op basis van de muziek van de Kolonel Heemskerck van Beestmarsch. De mars werd begin twintigste eeuw gecomponeerd door eerste luitenant Zwart. Genisten zingen het Mineurslied staande, gezeten (gezeten op de rugleuning van een stoel, een voet op de zitting, een voet op de grond). Dat wordt gedaan bij gebeurtenissen die variëren van een korpsdiner en commando-overdrachten / dienstverlatingen tot het begin en einde van uitzendingen alsook bij bruiloften en begrafenissen.

Wij zijn Mineurs van't Nederlandse leger
en onze naam is overal bekend,
Sodeju!

We dragen een jas met goudgehelmde knopen
de pikhouweel is ons niet onbekend,
Sodeju!

En iedereen die mag het weten,
we krijgen vanavond uijenrats te eten.
En moeder de wasvrouw staat aan de deur,
dat is de roem van elk mineur,

dat is de roem van elk mineur,
Sodeju!

Een tweede belangrijk lied binnen de genie is het Pontonnierslied

Pontonnierslied

Hier heb je het lied van het korps Pontonniers,
Die kunnen een veldslag beslissen,
Dus kan je die kerels niet missen,
Dus kan je die kerels niet missen,
In 't land van Oranje is 't water de baas,
Van den Rijn en de Waal, van de Lek en de Maas,
Van den Rijn en de Waal, van de Lek en de Maas.

Hier zijn dan de rijdende trein Pontonniers,
die bouwen hun bruggen van strootjes
en leggen die over de slootjes,
en leggen die over de slootjes.
Ze nemen hun schuitjes met paarden ervoor
met wat schragen erop en ze gaan er van door,
met wat schragen erop en ze gaan er van door.

Ook heb je de lui van den varenden trein.
Die snijden hun bruggen aan mootjes.
en hangen die achter hun bootjes
en hangen die achter hun bootjes.
Zij werpen hun ankers niet lui en niet loom,
en zij zien niet naar breedte of snelheid van stroom,
en zij zien niet naar breedte of snelheid van stroom.

Dan komt er de Landweer met zwaar mat'rieel,
die schipbriggen bouwen op aken.
Ze zullen 't eens stevig gaan maken
Ze zullen 't eens stevig gaan maken.
Die bouwen een brug voor de eeuwen bestand,
want al zijn ze wat ouder, ze zijn bij de hand,
want al zijn ze wat ouder, ze zijn bij de hand.

Wij hooren allen bij 't Bruggendepot,
wij roeien en boomen en gieren,
bewaken oud-Hollands rivieren.
bewaken oud-Hollands rivieren.
Wij slaan in een oogwenk een stevige brug
en je voelt je dus veilig met ons in den rug.
en je voelt je dus veilig met ons in den rug.

Net als het Mineurslied kent het Pontonnierslied tegenwoordig een andere tekst.

Daarnaast bestaat er een ongekuisde versie waarbij het woord “hoefsmid” is vervangen door “h….n”

PONTONNIERSLIED

Zeg dronken pontennier
Waar kom jij zo laat vandaan
Ere zij uw naam, Ere zij uw naam
Zeg dronken pontennier
Waar kom jij zo laat vandaan
Ere zij uw naam
Van de hoefsmid, Van de hoefsmid

Is er nog redding voor mij
Jajajajajajajajanus hij roept u
Voor 't leger, ja voor 't le(he)ger
Janus hij roept u voor 't korps pontonniers
En wie het laatste kwakkie in de emmer heeft gedaan
Die moet met de koop'ren pot rondgaan
Jajajajanus, Hij roept u voor't korps pontonniers