Regimentsonderscheidingen

De regimentslegpenning

De Regimentslegpenning is de hoogste waardering die het regiment kent. De legpenning is uitgevoerd in zilverkleurig metaal. Op de voorzijde is het Regimentsembleem afgebeeld. Op de keerzijde is de tekst "Vanwege Uw Verdiensten" gegraveerd. Aan de legpenning is een draagspeld en oorkonde verbonden waarop de reden van toekenning is vermeld:

  • als blijk van waardering voor langdurig aan het Regiment bewezen uitstekende diensten;
  • op grond van zeer bijzondere prestaties die het aanzien van het regiment in belangrijke mate hebben verhoogd;
  • in zeer bijzondere gevallen.

De uitreiking gebeurt door de Regimentscommandant persoonlijk en bij een voor het Regiment bijzondere gelegenheid.

De Bronzen Genist

De bronzen Genist wordt toegekend als blijk van waardering voor aan het regiment bewezen diensten of prestaties in een operationele context die het aanzien van het Regiment Genietroepen in belangrijke mate hebben verhoogd. De sculptuur is uitgevoerd in een bronskleurige legering en beeldt een pionier uit op een kantelenplatform. Aan de Bronzen Genist is een draagspeld en een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning wordt vermeld. De uitreiking gebeurt door de Regimentscommandant persoonlijk en bij een voor het regiment bijzondere gelegenheid.

De Sappeursbijl

De Sappeursbijl wordt toegekend als blijk van waardering voor aan het regiment bewezen diensten of prestaties in het kader van “het banen van de weg”. Aan de Sappeursbijl is een draagspeld en een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning wordt vermeld. De uitreiking gebeurt door de Regimentscommandant persoonlijk en bij een voor het regiment bijzondere gelegenheid.

Oorkonde met stoffelijke blijk van waardering

De oorkonde wordt toegekend wegens:

  • het vervullen van bijzondere functies;
  • bijzondere werkzaamheden voor het Regiment Genietroepen;
  • bijzondere verdiensten tijdens operationele inzet met een positieve uitstraling voor het Wapen der Genie.

Aan de oorkonde is een stoffelijke blijk van waardering verbonden. De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant of de Regimentsadjudant persoonlijk en bij een voor de betreffende persoon bijzondere gelegenheid.

Oorkonde met commanders coin

Wordt toegekend als blijk van waardering voor aan het regiment bewezen diensten. Toekenning van deze waardering gebeurt door de Regimentscommandant  in overleg met de Regimentsadjudant.

De Genie-veteranenspeld

Veteranen ontvangen vanuit de defensie-organisatie een veteranenspeld. De Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen was van mening dat veteranen ook vanuit het regiment Genietroepen o een waardering voor de bewezen diensten als veteraan moesten krijgen. Met de veteranenspeld van het regiment Genietroepen wordt daar invulling aan gegeven.

De herinneringsspeld

Omdat een herinnering aan langdurige dienst bij het Wapen der Genie wenselijk was, besloot de Traditieraad Genie in zijn vergadering van 03 juli 1981 een "Herinneringsspeld Genie" in te stellen voor militairen die tot het Wapen der Genie behoren en langdurig hebben gediend. Het is een zilveren draagspeld waarin het regimentsembleem is verwerkt. Vanaf 1996 werd de herinneringsspeld niet meer op de jaarlijkse (afzonderlijke) korpsdiners uitgereikt maar op een afzonderlijke dag aan genisten van alle categorieën tegelijk.