Militaire geschiedenis

1568-1648
 
In opstand tegen Spanje
 
1648-1713
 
Als grote mogendheid tegenover Frankrijk en Engeland
 
1713-1795
 
In de achterhoede
 
1795-1814
 
Onder Franse invloed: Reorganisatie en centralisatie
 
1814-1870
 
De Kroon op de Krijgsmacht
 
1870-1914
 
Frans-Duitse oorlog opent de ogen
 
1914-1940
 
Nederland neutraal
 
1940-1945
 
Tweede Wereldoorlog
1945-1949
 
Van Nederlands-Indië naar Indonesië
 
1945-1960
 
Wederopbouw en de Koude Oorlog
 
1960-1990
 
Mechanisering en modernisering
 
1990-2001
 
Naar een expeditionaire krijgsmacht
 
Vanaf 2001
 
Nieuwe taken in een onstabiele wereld