De genist

In het verleden had iedereen bij de genie zijn eigen taak. De sappeur groef loopgraven. De mineur wist alles van mijnen en springmiddelen. De pontonnier sloeg bruggen. De ‘amfibische’ torpedist legde watermijnen. En de fortificateur bouwde vestingwerken. Zij waren allemaal specialisten in hun vakgebied.

> De pionier
> De pontonnier
> De sappeur
> De torpedist 

> De mineur
> De fortificateur

Alleskunners

De genist van nu is veel meer ‘van alle markten thuis’, net als de vroegere pionier. Maar daar houdt de vergelijking op! De grenzen tussen de verschillende vakgebieden vervagen. De genist van nu is veel beter opgeleid. De mannen en vrouwen van het regiment Genietroepen kunnen veel meer. Zij weten ook veel meer. De genist zal (zoals elke militair) ook vechten als het nodig is.

Gespecialiseerd

Maar het regiment Genietroepen kan niet zonder specialisten. Veel geniewerk vraagt om specifieke vaktechnische kennis. Niet iedereen kan met een bouwmachine overweg, of de riolering en de airco’s in een kamp laten werken. Mijnen en springmiddelen zijn nog steeds het domein van de mineur. Brugslag blijft het domein van de pontonniers. Zo blijven nog een paar van die oude namen in ere. De vergeten en verdwenen specialisaties staan hier niet bij. Die komen bij de geschiedenis van het regiment aan bod. Vanaf 1878 had de genie bijvoorbeeld ook spoorwegtroepen binnen de gelederen. Deze genisten bouwden (of vernielden!) spoorlijnen. Telegrafisten en telefonisten behoorden ook lange tijd tot de genie. Toen de radio zijn intrede deed bij de landmacht, ging die eveneens naar de genie. Hetzelfde gold voor zoeklichten tegen lucht-, grond- en zeedoelen. De genie was zelfs de basis voor eerste “luchtvaartafdeling” . Alles wat maar een beetje technisch was, kwam bij de genie terecht. Het regiment bood daardoor aan veel specialisten onderdak.

Vol karakter

In één ding zijn genisten gelijk. De genist heeft karakter. De mannen en vrouwen van het regiment zijn doorzetters. Zij hebben zelfvertrouwen en durven te improviseren. De genist is een team player, geeft advies en steunt anderen waar mogelijk. Dat zijn onmisbare eigenschappen om militaire operaties in binnen- en buitenland, onder moeilijke omstandigheden en grote tijdsdruk, tot een goed einde te brengen.