Canon Regiment Genietroepen

Alle militairen die registratief zijn ingedeeld bij de genie zijn lid van het regiment Genietroepen. Dat geldt ook (voor de duur van hun dienstverband) voor de overige militairen en burgermedewerkers die werkzaam zijn bij het Regiment, vrijwilligers die werkzaam zijn bij een van de verenigingen of stichtingen van het Regiment én alle post-actieve genisten. Daarnaast kunnen militairen en burgers die zijn uitgezonden door of namens het Regiment aangeven of zij lid willen worden en blijven van het Regiment. Datzelfde geldt voor militairen (niet zijnde genist), reservisten en burgers. Voorwaarde is daarbij dat zij 12 jaar of langer bij het Regiment hebben gediend. Het Regiment kent ook bijzondere leden. Dat zijn de leerlingen die deelnemen aan de opleiding VEVA, vertegenwoordigers van bedrijven die in het kader van de adaptieve krijgsmacht samenwerken met het Regiment én relaties waarmee het Regiment op andere gebieden nauw samenwerkt (dat ter beoordeling van de Regimentscommandant).

In deze canon leest u meer over het regiment Genietroepen.

Traditie

Deze regimentscanon verhaalt over het ontstaan, de geschiedenis, de rol en taken en de traditie van het regiment Genietroepen. Niet alles komt aan bod. In een canon gaat het om de belangrijkste feiten, gebeurtenissen en gebruiken. Zij zijn als het ware de bakens in de regimentsgeschiedenis. Ook zonder het hele verhaal in detail te kennen kun je aan deze bakens zien hoe de wereld van het regiment Genietroepen in elkaar steekt.

Het regiment en haar eenheden, de traditie en de genist

Deze canon bestaat uit 4 onderdelen:

  • Het regiment en haar eenheden: hier leest u meer over de diverse eenheden van het regiment. Het gaat hier om de geschiedenis sinds 1748. Daarbij komen ook de kazernes en oefeningen aan de orde; van de geniebrigade tot internationale operaties;
  • De traditie van het regiment: hier vindt u alles over het ontstaan, de geschiedenis en de gebruiken en traditie van het regiment. Het regiment genietroepen is ook de bakermat van een aantal andere regimenten (zoals het regiment verbindingstroepen) en zelf een krijgsmachtdeel (de Koninklijke Luchtmacht);
  • De genist: hier kunt u het werk van de verschillende functionarissen binnen genie-eenheden lezen zoals sappeurs, mineurs, pontonniers, torpedisten en fortificateurs.
  • De geschiedenis van het regiment: hier wordt ingegaanop de lange geschiedenis van het regiment, zowel wat betreft de ontwikkelingen sinds de oprichting als de vele gebeurtenissen en prestaties die zijn geleverd.